Senin, April 28

Ba a Manyikapi Katiko Ado Urang Nan "SASEK"Katiko mandanga ado urang Minang nan batuka agamo, nan manjadi kapia atau kalua dari agamo Islam, manggaritih biasono ati awak. Taraso tacoreng rasono arang di kanyian awak. Awak urang Minang, dikatahui urang identik jo Islam. Tapi kalau kanyataanno ado urang Minang nan murtad, nan masuak agamo lain, nan jadi kapia, baa saharusno awak mamahami kanyataanko.

Allah Ta'ala mangecek-an bahaso sia sajo nan ditunjuk-i Allah hatino mako indak ado sia juo nan ka talok manyasek-an no doh. Sabaliakno sia sajo nan dipabiaan sasek dek Allah indak sia nan ka dapek manunjuk-ino doh. Man yaHdiLlaHi falaa mudhillalaHu, wa man yudhlilHu fa laa HaadiyalaHu. Kalau baitu baa jano awak? Pasif sajo awak lai? Bialah nak di pamasuak-masuak-an Allah sajo awak ko isuak kamaa nan katuju dek Tuhan Allah? Indak pulo baitu. Awak di agiah baka, diagiah utak, diagiah hati jo parasaan. Contoh-contoh dari Allah untuk mayakini kabanaran nan datang dari Allah sabana banyak. Musti awak bausaho untuak mancari sarato mamahami ayat-ayat Allah itu jo mampagunoan aka budi awak. Allah itu Maha Tungga. Urang mangecek-an Allah itu banyak.

Cubolah pikia jo aka awak. Lai kamungkin masuak diaka awak bahaso Allah tu basarikat? Alam rayoko diciptaan Allah sajak maso alun baralun, antah bara milyar tahun nan lapeh manuruik ukuran jo etongan manusia. Allah sandiri, indak basarikat jo sia-sia dalam manciptaan alam rayo salaweh langik balapih-lapihtu, lalu ado urang mangecek-an kudian-kudianko, sajak sakian ribu tahun nan lapeh Allah alah basarikaik. Allah baranak. Cubolah pikia jo aka awak lai ka amuah masuak nan sarupo itu di aka?

Tapi baliak pulo baliak. Memang iyo ado urang nan dijadian Allah tatutuik pintu hatino kapado kabanaran nan datang dari Allah. Memang Allah mawahyukan ka sabagian manusia sainggo manusia itu dakek ka katakwaan. Sabaliakno ado nan Allah mambiaanno dakek kapado ka kafiran, kabodohan, kafasikan. Fa alHamaHa fujuuraHa wa taqwaaHa (Maka Dia mengilhamkan jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya). (Asy Syams (91) ayat 8). Ado sajo manggaribiak dihati manusia itu nak babuek baiak atau babuek jahek. Ado sajo taruih sarupo itu. Tapi ado manusia nan bisa manguasoi garak hati cakotu. Ado nan mampu mangalahkan garak hati kapado kafasikan sainggo indak jadi babuek fasik. Tapi ado pulo nan indak mampu mangarajoan sasuai jo garak hati untuk babuek kabaiak-an. Itulah manusia.

Dan dilua pado itu, indak bisa awak mangalompok-an manusiako sasuai jo suku jo bangsono kadalam ciek kategori sajo. Indak bisa awak mangecek-an kasadoan urang Arab adolah urang-urang bariman. Kasadoan urang Minang adolah urang-urang Islam nan elok. Indak bisa. Baitu pulo sabaliakno kasadoan urang asli Eropah adolah urang kapia sansai sajo. Kasadoan urang Batak Toba urang Kristen sansai sajo. Indak bisa.

Indak bisa juo awak mangecek-an urang dipasakitaran urang alim pasti alim kasadoanno. Anak Buya pasti urang siak kasadoanno. Indak bisa, alah diagiah contoh dek Tuhan Allah. Alah kajadi anak dari Nabi Nuh, nan banamo Kan'an. Tanyato ingkarno. Tanyato kafir, manulakno kapado kabanaran nan datang dari Allah malalui ayahno sandiri nan adolah Nabi Allah. Baitu pulo istri baliau Nabi Nuh, baitu pulo istri nabi Luth. Kalau Allah ka mampabiyaan urang-urang tu jatuah ka dalam kafasikan, indak surang juo urang nan dapek manunjuaki- mareka doh.

Tarakhir, baa awak manyikapi kalau alah ado urang awak nan tanyato dipabiyaan sasek dek Tuhan Allah. Alah manjadi kapiano, pindah kaagamo lain. Atau bahkan dulu manjadi atheis no indak picayao jo kabaradoan Allah. Atau kini manjadi fasiak no, manjadi urang jaekno.

Manyikapi kalau tajadi nan sarupo itu adolah jo dakwah baliak. Sampaian dakwah, kanaan baliak urang-urang tu jo kamampuan nan ado di awak. Katiko awak mancaliak kamungkaran, antah itu barupo kamurtadan, kafasikan, atau nan lain-lainno, nan paliang elok di cegah jo tangan. Kalau indak talok jo tangan sampaian jo lisan. Kalau indak juo talok diawak mangarajoan jo lisan, tolong jo doa dalam hati, walaupun iko adolah nan salamah-lamah iman, kecek Nabi Muhammad.

Dan nan labiah utamu bana, bausaho taruih manaruih mamaliaro iman awak masiang-masiang saelok-elokno. Sudah itu iman kaluarga wak. Sudahtu iman kaum famili awak, urang sakampuang awak.

Kudian sakali, alah barusaho awak, tatap juo no ingkar. Tatap juo no kapia, tatap juono pasiak. Buliah awak manjago jarak jo bateh nan tageh jo urang-urang sarupo itu lai. Indak jadi dunsanak awak no lai. Indak jadi karik awak no lai. Iko sasuai pulo jo firman Allah. Katiko Nabi Nuh mangaluah ka Allah, 'Itu nan sadang hanyuik di londong ayia bah itu adolah anak ambo ya Allah. Kecek Allah, indak, awakno bukanlah anggota kaluarga angkau (lai). Bacolah di surek Huud, surek 11 ayat 45 - 46.

Mudah-mudahan bamanfaat.

Tidak ada komentar: